Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Mədəniyyət sahəsində elektron məlumat sistemi

Şəhər və rayonlar
Kəlbəcər şəhəri
Kəlbəcər rayonu Respublikanın qərbində kiçik Qafqazın ətəklərində yerləşir. Rayonun inzibati mərkəzi - Kəlbəcər şəhərinin adının mənası «yüksək yer», «uca aşırım» deməkdir. Bu dağ rayonu özünün yüksək debitlt müalicəvi əhəmiyyətə malik olan mineral çeşmələri ilə məşhurdur. İstisu kurortu bu ərazidə yerləşir. Kəlbəcər bulaqları Tərtərçayın sahillərində, dəniz səviyyəsindən 2000-2400 m yüksəklikdə yerləşir. Burada 31 bulaq var. Həmin bulaqların suyu öz kimyəvi tərkibinə görə Karlovı Varıda çıxan mineral sulara oxşayır.